עיתונות.jpg

דוברות

ויחסי ציבור

אנו מאמינים כי רק אנשי יחסי ציבור שצמחו מעולם העיתונות מבינים כראוי את צרכי העורכים, הכתבים והמפיקים במדיות השונות, ולכן רק לאחר שנים רבות מאוד של עשייה בשדה העיתונות הארצית והמקומית ככתבים וכעורכים החלטנו לעסוק ביחסי ציבור.

בעזרת המידע שברשותנו אנחנו מטמיעים בתבונה וביסודיות את אופי ומהות המסר של קהל לקוחותינו באמצעי התקשורת.